plakati / kazalište

 • TRUBADUR
  Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, Rijeka
  1990.


 • FAUST
  Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, Rijeka
  1991.


 • ANTIGONE DI CREONTE
  Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, Rijeka
  1990.


 • GISELLE
  Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, Rijeka
  1990.


 • VIŠNJIK
  Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl.
  Zajca, Rijeka
  1990.


 • COLORATO D’ OMBRA
  Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl.
  Zajca, Rijeka
  1990.


 • CUORE DI CANE
  Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl.
  Zajca, Rijeka
  1992.


 • ISTARSKA KORABLJA
  RO FJIF Pula
  1987.


 • GALA
  Kulturni centar Budva
  1988.


 • ROMEO I JULIJA
  Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl.
  Zajca, Rijeka
  1993.


 • BOŽIĆNI KONCERT
  Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl.
  Zajca, Rijeka
  1990.


 • NOVOGODIŠNJI KONCERT
  Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl.
  Zajca, Rijeka
  1992.


 • BOŽIĆNI KONCERT
  Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl.
  Zajca, Rijeka
  1996.


 • NOVOGODIŠNJI KONCERT
  Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl.
  Zajca, Rijeka
  1990.


 • SPLITSKO LJETO
  Hrvatsko narodno kazalište, Split
  1989.


 • IVONA, KNEGINJICA BURGUNDŠKA
  Hrvatsko narodno kazalište, Split
  1989.


 • L’ ARTE DELLA COMMEDIA
  Hrvatsko narodno kazalište, Split
  1989.


 • DRAMA BEZ NASLOVA
  Hrvatsko narodno kazalište, Split
  1989.